info.

Kuvauspaketti

Kuvauspaketin hinta sisältää valokuvauksen, sähköisen koevedosgallerian, koevedoksista valitsemanne kuvat sekä kuvien viimeistelyn. Kaikki valitut kuvat viimeistellään yksilöllisesti joko väri- tai mustavalkoversiona valintasi mukaan. Kuvat on mahdollista saada lisämaksusta molempina versioina.

Kuvat toimitetaan kahdessa koossa, pienempänä web-versiona sekä täydellä resoluutiolla.
Valmiit kuvat toimitetaan digitaalisena Kuvat.fi -sivuston kirjautumislinkillä suojattuun kansioon.

Koevedokset ja valmiit kuvat

Toimitan koevedokset sähköiseen galleriaan noin kolmen viikon sisällä kuvauksesta. Galleriassa voitte rauhassa tutustua kuviin ja valita haluamanne.

Kuvapaketin hintaan kuuluu kuvien kevyt peruskäsittely. Suurista kuvankäsittelytöistä tai suuresta määrästä tarkkoja muutoksia vaativista kuvista veloitan lisätyöhinnan 40 eur / tunti.

Kuvat ovat valmiita noin kolmen viikon sisällä kuvien valitsemisesta.

 

Huomautukset ja korjaukset kuviin tai laskuun liittyen tulee tehdä yhden (1) kalenteriviikon sisällä kuvien tai laskun toimituksesta. Jos et ole täysin tyytyväinen kuviisi, otathan yhteyttä niin katsotaan mitä voin tehdä asialle. Minulle on ensisijaisen tärkeää, että asiakkaat ovat tyytyväisiä kuviinsa.

Maksaminen

Kuvauksen maksaminen tapahtuu laskulla tai maksukortilla (yleisimmät maksukortit) kuvaushetkellä.  Maksuehto laskulla 7 päivää.

Kuvauksen peruutus tai siirtäminen

Kuten kaikki tiedämme, yllättäviä tilanteita ja viime hetken muutoksia tulee itse kullekin. Kuvauksen peruuttaminen tai kuvauspäivän siirtäminen on toki mahdollista, mutta toivoisin että siitä ilmoitettaisiin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 24 tunnin sisällä kuvauksen alkamisajankohdasta.
Myöhässä ilmoitetusta peruutuksesta tai siirrosta tai ajan käyttämättä jättämisestä perin 50 % korvauksen sovitusta kuvauspalkkiosta. Tämä siksi, että olisin voinut antaa ajan jollekin toiselle asiakkaalle.

Miten kauan kuvaukseen varataan aikaa?

Vastasyntyneen kuvaukseen on hyvä varata aikaa noin 2-3 tuntia. Aika voi vaikuttaa pitkältä mutta hujahtaa yllättävän nopeasti. 

Lapsi-, perhe-, raskaus- ja lemmikkikuviin kannattaa varata noin tunnin verran aikaa. Kuvausaika riippuu lasten ja eläinten kohdalla aika pitkälti kuvattavan jaksamisesta ja mielenkiinnosta olla kuvattavana. Sama pätee tosin aikuisiinkin.

Potrettikuviin aikaa kannattaa varata noin 30-45 minuuttia. 

Missä kuvaus suoritetaan?

Kuvaus voidaan toteuttaa ulkokuvauksena haluamassanne miljöössä tai vaihtoehtoisesti lifestyle-tyylisenä kuvauksena esimerkiksi kotonanne. 

Kuvien julkaiseminen

Valokuvaajana säilytän tekijänoikeudet ottamiini kuviin, mutta asiakas saa ostamiinsa kuviin käyttöoikeuden eli oikeuden teettää kuvista valokuvatuotteita yksityiseen käyttöön. Asiakas ei saa antaa tai myydä kuvia kolmannelle osapuolelle markkinointia, myyntiä tai julkaisua varten.
Korkearesoluutioisten kuvien lisäksi asiakas saa itselleen myös Internettiin soveltuvat kuvatiedostot, jotka on varustettu Valokuvaus Emmi Kaukelin- logolla. Julkaisethan ainoastaan logollani varustettuja kuvia netissä.
Ilman logoa olevia kuvia ei ole lupa julkaista, ellei kanssani ole sovittu toisin kirjallisesti. Asiakas saa käyttää jotakin valitsemistaan kuvista paikallisen sanomalehden Syntyneet -palstalla edellyttäen, että valokuvaajan nimi mainitaan kuvan yhteydessä.

Kiitos kun kunnioitatte valokuvaajan tekijänoikeuksia!

TIETOSUOJASELOSTE

Valokuvaus Emmi Kaukelin noudattaa 25. toukokuuta 2018 voimaan tulevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) sisältämiä henkilötietojen suojaamista koskevia sääntöjä.

Tämä on Valokuvaus Emmi Kaukelinin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018.

 

KUKA VASTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYSTÄ?

Valokuvaus Emmi Kaukelin
Y-tunnus 2837692-3
Kivimäentie 5 b as 4, 01620 Vantaa

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Emmi Kaukelin
Kivimäentie 5 b as 4, 01620 Vantaa
info@valokuvausemmikaukelin.fi

 

valokuvaus emmi kaukelinin YLLÄPITÄMÄT HENKILÖREKISTERIT

Valokuvaus Emmi Kaukelin ylläpitää henkilörekisteriä valokuvusasiakkaistaan. Valokuvaus Emmi Kaukelin huolehtii rekisterinpitäjän velvollisuuksista näitä rekistereitä koskien.

 

MIHIN KÄYTän KERÄTTYJÄ TIETOJA?

Kerään tietojasi voidaksemme:

 • välittää sinulle tietoa ostoksestasi, kuten tilausvahvistuksen, toimitusta koskevaa tietoa jne.
 • toimittaa tilauksesi
 • periä sinulta maksu
 • asiakassuhteen ylläpito
 • pitää yhteyttä asiakkaisiin
 • asiakastuki
 • markkinointi
 • kehittää verkkosivustoa, maksutapoja ja maksuprosesseja
 • mielipide- tai markkinatutkimus
 • parantaakseni palveluitamme
 • täyttää kirjanpitolain ja kuluttajansuojalain edellyttämät vaatimukset

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on joko henkilön suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu edellä luetelluin perustein.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄän?

Tallennan seuraavia henkilötietojasi:

 • Yhteystiedot kuten etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus.
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tuote- ja tilaustiedot, niiden muutokset, laskutustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot.
 • IP-osoite.
 • Käytetty maksutapa.
 • Mahdolliset muut suostumuksellasi kerätyt tiedot kuten valokuva ja sukupuoli.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

 

MITEN KERään HENKILÖTIETOJA?

Saan henkilökohtaisia tietojasi kahdella tavalla: ilmoitat ne itse minulle tai minä kerään niitä käyttäessäsi palvelujani.

Tiedot, jotka ilmoitat minulle itse

Tallennan verkkosivujen kautta yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median palvelujen kautta ilmoittamasi henkilötiedot, jotta voin tarjota sinulle mahdollisimman hyvää palvelua. Tallennettavat tiedot saan siis säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään.

Tiedot, jotka saan käyttäessäsi palveluitani

Jotkut tiedoista saan jo silloin, kun vierailet verkkopalvelussani.

 

KETKÄ SAAVAT HENKILÖTIETOSI KÄYTTÖÖNSÄ?

Jaan henkilötietojasi toimijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja minun toimeksiannostani, nk. henkilötietojen käsittelijät. Käyttämäni kolmannet osapuolet myös noudattavat GDPR:n vaatimuksia. Luovutan henkilötietojasi seuraaville tahoille:

 

 • Maksuja käsitteleville yhteistyökumppaneilleni. Käytän Valokuvaus Emmi Kaukelinin asiakkaiden suorittamien maksujen käsittelyyn toimittajia, jotka pystyvät tarjoamaan täysin turvallisia maksupalveluja.

 

SOSIAALISET MEDIAT

Sosiaalisessa mediassa olevilla sivuillani (Facebook, Instagram) tarjoan mahdollisuuden yhteydenpitoon kanssani. Nämä sosiaaliset mediapalvelut keräävät itse henkilökohtaisia tietoja esim. niihin luomasi profiilin tai ns. Social Plug-In -ohjelmien välityksellä, joita toteutetaan kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Tietojasi käytetään vain kysymykseesi vastaamiseen ja niitä ei välitetä kolmansille osapuolille. Kun haluat olla minuun yhteydessä sosiaalisten medioiden välityksellä, sinun täytyy rekisteröityä näihin palveluihin. Tätä varten kulloinkin kyseessä olevan palvelun takana oleva yhtiö mahdollisesti kerää, tallentaa ja käyttää henkilökohtaisia tietojasi. Valokuvaus Emmi Kaukelin voi mitenkään vaikuttaa näiden tietojen lajiin, laajuuteen ja käsittelyyn. Kyse on yhdysvaltalaisten yritysten tarjonnasta:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

 

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä noudatan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Valokuvaus Emmi Kaukelin huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

KUINKA KAUAN TALLENNan  HENKILÖTIETOJASI?

En koskaan käsittele henkilötietojasi kauempaa kuin mitä sovellettavan lain, asetuksen, käytännön tai viranomaispäätöksen mukaan on sallittua. Henkilötiedot tallennetaan ja niitä käsitellään Valokuvaus Emmi Kaukelin IT-järjestelmissä. Voit milloin tahansa ottaa minuun yhteyttä ja pyytää minua poistamaan henkilötietosi.

 

OIKEUTESI

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriini sinusta tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedot korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Sinulla on myös oikeus pyytää minua poistamaan kaikki sinua koskevat henkilötiedot rekisteristäni (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua, tai ”tulla unohdetuksi”, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti. Tarvittaessa minun tulee pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaan pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Jos sinulla on mitään kysyttävää liittyen Valokuvaus Emmi Kaukelinin tietosuojaan tai henkilötietojen käsittelyyn tai haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi ota yhteyttä minuun info@valokuvausemmikaukelin.fi